Basic
890/mnd
25 aktive brukere
Basic+
1.590/mnd
50 aktive brukere
Standard
2.690/mnd
100 aktive brukere
Standard+
3.490/mnd
250 aktive brukere
Large
4.490/mnd
500 aktive brukere
Large+
5.490/mnd
1000 aktive brukere
Premium
6.490/mnd
2000 aktive brukere

Funksjonalitet

Inkludert i prisen

Ekstra funksjonalitet

For utvikleren

Kursbygger

Påmeldinger

Avdelinger og roller

Rapporter

Varslinger

Diplomer og sertifikater

Kurskatalog / Munio Market

Standard brukerstøtte

E-handel – NOK 279 / mnd

BankID – NOK 279 / mnd *

Klasseromskurs – NOK 279 / mnd

Salg av klasseromskurs – NOK 1.290 / mnd

SMS – etter forbruk

Premium brukerstøtte – 3.990 / mnd

Tin Can API / xAPI

Intuitivt REST API – enkelt å integrere

Ingen installasjon – dette er en SaaS

Ellers veldig lite du behøver å gjøre!

Kursbygger

Sy sammen din egen opplæringspakke. Kombiner forskjellige typer læring om du ønsker. Start med et e-læringskurs alle må igjennom før de kan delta på klasseromsundervisning. Gjennomfør samlingen, avslutt med eksamen på nett. Det er helt opp til deg. Et svært fleksibelt og brukervennlig verktøy. Vi gir deg mulighet til å dokumentere alle gjennomføringer dine brukere har i slike læringsmoduler.

 • E-læring (xAPI/TinCan)
 • PDF, Powerpoint
 • Opplæring med instruktør
 • Last opp og dokumenter alle sertifikater / diplomer
 • Ubegrenset antall språk per læringselement
 • Revisjonsstyring

Påmeldinger

Som administrator trenger du en mulighet til å invitere dine brukere til å gjennomføre et læringsløp, det være seg et enkelt kurs, eller en stor fagplan. Dette verktøyet inneholder både en «push»-del hvor du aktivt kan invitere, fordele, purre og følge opp brukere, og en «pull»-del hvor brukere kan melde seg på, gjennomføre og melde tilbake på læringsprodukter. Ved godtatt invitasjon er alt direkte tilgjengelig for bruker.

 • Selvpåmelding
 • Enkeltpåmelding
 • Massepåmeldinger
 • Invitasjoner på flere språk
 • Integrasjon mot rolleverktøyet

Avdelinger og roller

Læringsplattformen er bygget opp rundt pensum, roller og avdelinger. Disse kan kombineres, slik at det er enkelt å planlegge og følge opp hvilke mennesker som trenger hvilken kompetanse. En rolle eller avdeling kan ha én eller flere læringselementer tilknyttet seg. Dette er funksjonalitet som forenkler administrasjonen. «Simplicity.»betyr så få operasjoner som mulig for å få jobben gjort.

 • Knytt kurs eller andre læringselementer til roller og avdelinger
 • Koble rolle/avdeling til invitasjon
 • Integrert mot påmeldings-funksjonaliteten
 • Knytt bruker til rolle/avdeling

Varsler og gyldighetstid

Munio LMS inneholder også et fleksibelt varslingsverktøy. Varslingen kan foretas på forskjellige tidspunkter rundt et diplom som er på vei til å miste gyldighet. Videre kan også varsler slås på dersom en bruker ikke fullfører kurset sitt innen normert tid.

 • Du kan selv sette gyldighet på et læringselement
 • Du kan sette forskjellig gyldighet til forskjellige grupper personer
 • SMS-varsling og e-postvarsling
 • Forskjellig type varsling til forskjellige grupper personer

Klasserom og instruktør

Du kan planlegge, organisere, holde oversikt over og dokumentere klasserom- og instruktøropplæring. Verktøyet gir også instruktør mulighet til å ta navneopprop, holde økter på flere språk og over hvilket som helst tidsrom. Kombinér dette med dokumentasjon, e-læring og annet. Effektiv læring!

 • Flere fysiske lokasjoner
 • Kapasitetsberegninger
 • Integrert med Google Maps
 • Økter på flere språk
 • Godkjenning/navneopprop
 • Selvpåmelding
 • Kan kombineres med andre typer læring

Kurskatalog/Munio Market

Hvorfor finne opp hjulet på nytt? På Munio Market kan du kjøpe læringselementer og distribuere disse til ansatte som trenger kompetansen. Alle elementer er kvalitetssikret og holder aller høyeste standard. Du kan også dele dine læringsopplegg med andre, eller selge dem.

 • Mange hyllevarekurs
 • Kan kombineres med egne læringselementer
 • Selg dine egne kurs
 • Bruk Munio Market til å dele din ekspertise