Annen type læring og kompetanse

Munio LMS lar deg registrere, håndtere og planlegge annen type læring og kompetanse. Sertifikater, fagbrev, vitnemål, kursbevis og alt mulig annet bør og kan holdes orden på.

Oversikt

Du skal kunne holde oversikt over all slags kompetanse i Munio. Derfor finnes det en egen seksjon i systemet som er tilrettelagt for læring som har skjedd på andre arenaer enn i bedriften eller som e-læring.

Registrering

Du kan la folk registrere og laste opp bevisene selv, eller du som administrator kan gjøre det. Du kan også sette krav til kompetanse på roller. Lett å dokumentere, enkelt å se avvik!

Godkjennelser

Du kan selv bestemme om en kompetanse er av en slik viktighet at en administrator må godkjenne brukeren før kompetansen bekreftes. Administrator har tilgang til det brukeren har lastet opp ved et tastetrykk.

Varslinger

Varslingssystemet virker på samme måte som på andre læringselementer. Dersom noen mangler påkrevd dokumentasjon, kan du enkelt informere dem. De får en e-post, trykker på lenken, registrer kompetansen og blir godkjent. Enkelt og rett fram!