Instruktørbasert læring

Er du klar over at du i Munio LMS kan planlegge, registrere og holde orden på kurs som avholdes med instruktør? Ett kurs kan holdes på forskjellige lokasjoner, med forskjellige språk og til ulike tidspunkter, men blir allikevel registrert mot den samme kompetansen! Kursdeltakerne velger selv når og hvor de ønsker å gjennomføre kurset.

Lokasjoner

For å holde en opplæring med instruktør så må kurset avholdes på en fysisk lokasjon. Lokasjoner i Munio LMS er integrert med Google Maps. Dette gjør det enkelt for kursdeltakerne å finne frem til kurslokalet.

Økter

Ett kurs kan avholdes flere ganger på forskjellige språk og til forskjellige tider. Kursdeltakeren velger selv hvilken kursøkt som best passer hans tidsskjema.

Fremmøte

Kursinstruktør bestemmer hvilke deltakere som har møtt opp, bestått og som kvalifiserer til å motta et kursbevis.

Kombinert læring

Kurs med instruktør kan fint kombineres med e-læring. Kursdeltakeren gjennomfører først en e-læringsdel før han melder seg på et klasseromskurs og avslutter med en eksamen.