Kurs i stillasmontering

For Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)

 Produksjon: Kurs i stillasmontering (opp til 9 meter)
 Målgruppe: Alle som skal montere, endre, kontrollere og demontere stillas
 Varighet: 7 timer, 30 minutter
 Kostnadskontroll: Levert innenfor estimat
 Leveransekvalitet: Levert til lovet tid

Eksempler fra problemstillinger i prosjektet

Visuelt

Uansett mottakergruppe virker visuelle virkemidler. Det å lese en mengde tekst på skjerm, er ikke behagelig (eller interessant) for noen. For mennesker med lese- og skrivevansker er det svært viktig at man får igjennom budskapet uten for mye tekst. EBA har fokusert ekstra på dette.

Relevant

I prosjektet var EBA veldig opptatt av at innholdet skal være relevant. I denne typen opplæring holder det ikke å bare gå igjennom forskrifter, regelverk og prosedyrer – vi ville også vise hva, hvorfor og hvordan man gjennomfører en jobb på en sikker måte.

Ekte

I prosjektet er det brukt ekte folk med ekte historier. Dette er spesielt effektfullt i opplæring hvor etterlevelse er viktig og konsekvensene av feil kan være store.