Læringsstier og kursbygger

En kurspakke eller læringssti kan inneholde mange forskjellige læringselementer. Den kan bestå av digitalt distribuert innhold, klasseromsopplæring, trening eller tidligere gjennomført utdannelse. I Munio LMS kan du kombinere som du vil!

Digitalt innhold

Kurspakken kan bygges opp av alle typer digitale læringselementer du ser her. Du kan angi hvorvidt et element skal være obligatorisk eller ikke. Du kan også bestemme om det skal være styrt rekkefølge eller ikke.

Inkluder et hvilket som helst kurs du har laget tidligere, og du har et sterkt og fleksibelt verktøy for å lage selv komplekse læringsstier.

Språk

Munio LMS lar deg levere samme kompetanse på flere språk. Et problem man ofte kommer ut for, er at man må huske at to kurs på forskjellige språk egentlig er den samme kompetansen. I Munio lar vi deg lage flere «språkstier» som alle gir den samme kompetansen. Brukeren velger selv hvilket språk han eller hun ønsker å kjøre læringen på.

Blandet læring

Ofte er det slik at den beste opplæringen kombinerer forskjellige læringsmetoder. I Munio kan du blande klasseromsundervisning med e-læring og praktisk trening. Du kan lage pakker som gjør bruk av «selvstudium» på nett og videoer på Youtube. Alt er enkelt å legge til og kombinere.

Versjonskontroll

Det er full versjonskontroll på læringsstier i Munio. Ved endringer kan du velge hvorvidt endringen er så stor at de som allerede er på vei i kurset må starte på nytt. Du har også sporing på hvem som har gått igjennom hvilket innhold.