Munio Access

Med Munio Access introduserer vi en løsning spesiallaget for industriclustere, industriparker og fabrikkområder. Hovedpoenget er å effektivisere, forbedre og sikre hele adgangsprosessen. Velkommen til digitalisering av verdikjeden!

Porter

Sett opp din portstruktur. Du kan ha så mange nivåer du vil. Er du med i et cluster, vil krav fra dette automatisk reflekteres ned til deg. Har du leietakere, vil dine krav reflekteres ned til dem.

Krav

Sett opplæringskrav på den enkelte port. Helt fritt. Også opplæring med instruktør eller kjentmannsrunder. Krav du setter vil automatisk bygge en gjøre-liste til alle som vil inn hos deg.

Har du spesielle risikoområder i fabrikken? Velg moduler fra Munio Access to Industry.

Munio Access to Industry

Hvis du er med på laget, er Munio Access to Industry inkludert for alle dine ansatte. Access to Industry er et fellesprosjekt for industrien i Norge, og gir felles sikkerhetsopplæring som dekker både grunnleggende sikkerhetsopplæring og mer spesifikke risikoområder.

Hittil har det å klarere seg inn på industriområder vært tungvint, uoversiktlig og tidkrevende (dyrt med andre ord). Access to Industry standardiserer og forenkler for alle som skal gjøre en jobb.

For sluttbruker

Den som skal gjøre en jobb hos deg vil bli presentert med en liste over hvilke selskaper som er med i ordningen. Etter å ha valgt hvilken port man ønsker adgang til, vil en liste over hva han eller hun må gjøre bli presentert. Veldig enkelt, veldig trygt!

Oversikt

Med det samme noen melder seg på din port eller du inviterer noen, vil du se hvordan de ligger an når det gjelder å oppfylle de kravene du har satt. Med et enkelt blikk, kan du se hvem som er klarert, og hva som eventuelt gjenstår for at de skal kunne gjøre en jobb hos deg.

Rekvirering og adgangskontroll

Under utarbeidelse er en fullintegrert løsning for rekvirering av adgang og kobling mot adgangskortsystemer. Sammen med porter, krav og automatisk distribusjon av riktig innhold til rett person, vil dette gi en sømløs opplevelse for alle ledd i verdikjeden. En liten del av industri 4.0 i praksis!