Sikkerhetskurs

For Hafslund Produksjon, Varme og Nett

 Produksjon: HMS sikkerhetskurs
 Målgruppe: HMS sikkerhetskurs for ansatte og innleide i Hafslund
 Varighet: 55 minutter
 Kostnadskontroll: Levert innenfor estimat
 Leveransekvalitet: Levert til lovet tid

Eksempler fra problemstillinger i prosjektet

Selskapsstruktur

Hafslund kjørte ett prosjekt for 3 forskjellige selskaper. Det ble tidlig bestemt at de ønsket en felles generell del, for så å lage tre «grener» med spesifikk sikkerhetsopplæring i det enkelte selskap. Den som mottar opplæringen er klarert i fellesdelen på tvers av selskapene. Lokale deler tas etter behov. Med Munio LMS kan man ha spesifikk opplæring på et hvilket som helst nivå i en konsern-/selskapsstruktur. All kompetanse følger brukeren, uansett hvor man har arbeidet eller gjort opplæringen.

Standardelementer

I dette (og andre) prosjekter bruker vi «halvfabrikata»-moduler for å få en presis, effektiv og rimelig produksjon. De aller fleste sikkerhetskurs inneholder mange av de samme elementene, uansett hvem som er kunde. Bruk av personlig verneutstyr, arbeid i høyden, støy og vibrasjoner osv, er noen eksempler. Vi tilpasset disse byggeblokkene til kunden, og vips – et tilpasset sikkerhetskurs til en lavere kostnad. Vi har levert en mengde sikkerhetskurs, så dette kan vi! 🙂

Andre ressurser

Ofte er det behov for at den som skal ta opplæringen har tilgang til andre nettbaserte ressurser inne i kurset. Så også hos Hafslund. Vi kan legge til en mengde filtyper og nettadresser inne i kurset, slik at disse er tilgjengelige mens kurset kjøres. Hafslund har valgt å legge til detaljerte instrukser, skjema for arbeidstillatelse, en håndbok og en lenke til lovdata.