Våre kunder er industri

Mange av dem er store, og har ofte masse folk ansatt og innleid. Så driver de med ting som kan gå ad undas. Vi hjelper dem med å unngå akkurat dét. På en mest mulig effektiv måte. 

Yara

Yaras anlegg på Herøya er et integrert produksjonssystem for nitrogenbaserte produkter, og har Europas og Yaras største produksjonskapasitet for NPK kompleksgjødsel basert på nitrofosfatmetoden. På Herøya ligger det en ammoniakkfabrikk, tre salpetersyrefabrikker og en kalksalpeterfabrikk (KS).

Yara Glomfjord har fire produksjonsenheter; to salpetersyrefabrikker, én fullgjødselfabrikk og en kalksalpeterfabrikk. Fabrikken har egen havn for å losse ammoniakk, lagre, pakke og laste båter med ferdig produkt i bulk og ferdig emballert.

Yara er nøkkelpartner i utviklingen av Munio Access og Access to Industry sammen med Herøya Industripark, INEOS og Bilfinger Industrial Services. Munio har også produsert kommersielle kurs for Yara International.

INEOS/INOVYN

INEOS og INOVYN er en del av INEOS Olefins & Polymers Europe, det største forretningsområdet i INEOS-konsernet med ca.3 700 ansatte, hvorav ca. 300 i Norge.

INEOS/INOVYN er partnere i utviklingen av både Munio Access og Acccess to Industry, og bruker systemet for både ansatte og innleide.

Bilfinger Industrial Services Norway AS

Bilfinger Industrial Services Norway AS, med hovedkontor i Porsgrunn, er en del av det tyske konsernet Bilfinger SE, et av Europas ledende selskaper innen industrielt vedlikehold og service.

Bilfinger er en nøkkelpartner i utviklingen av Munio Access. De bruker LMS'et til intern opplæring, har laget kommersielt innhold sammen med oss, og har egen nettbutikk for HMS-opplæring. 

Elkem

Elkems virksomhet dekker hele verdikjeden fra kvarts til spesialiserte silikonprodukter i tillegg til produksjon av ferrosilisium og karbonmaterialer.

Elkem Bruker Munio LMS på alle sine verk i Norge og på Island.

Alcoa

Alcoa etablerte seg i Norge i 1962 gjennom et samarbeid med Elkem ASA. Sammen drev de et smelteverk i Lista og et i Mosjøen. I dag er disse to anleggene 100% Alcoa-eid og drives på ren vannkraft. Verket på Lista bruker Ny-Søderberg-teknologien, som er utviklet av Alcoa, og som bidrar til reduserte utslipp av klimagasser. I tillegg til smelteverket, driver Alcoa også en anodefabrikk i Mosjøen.

Alcoa bruker Munio LMS til HMS-opplæring for både ansatte og innleide.