Ta kurset "FALLSIKRING"

Raskt, rimelig, enkelt og engasjerende!

En femtedel* av alle arbeidsulykker skyldes fall. Selv fra lave høyder kan fall få alvorlige konsekvenser. Et fallsikringskurs gir deg kompetansen for å bruke fallsikringsutstyr riktg.

Munio og Scandinavian Safety Group (SSGR) har slått seg sammen for å lage et grundig teorikurs i fallsikring som følger kravene i henhold til NS 9610.

Om kurset

  • Nettkurset gir deg den teoretiske kompetansen du trenger for å utøve arbeider i høyden på en ansvarlig og risikobevisst måte
  • Etter kurset må du ta en dokumentert praktisk opplæring i bruk av fallsikringsutstyr. Da vil du kunne sette sammen et godkjent fallsikringssystem og bruke det på en sikker måte
  • Vi tar for oss hva arbeid i høyden er og snakker om regelverket knyttet til fallsikring
  • Du lærer om personlig fallsikringsutstyr, hvilke farer som kan oppstå, og hvilke vernetiltak du kan bruke for å forhindre ulykker

Vi vil at du skal få en økt bevissthet rundt risikoen ved arbeid i høyden. Målet er å forhindre ulykker og personskader. Er du ute etter en god pris på fallsikringskurs må du slå til nå.

OBS! Munio utsteder kursbevis for gjennomført teoretisk opplæring, og dokumentasjon for gjennomført praktisk opplæring får du av firmaet/personen som holder denne delen av kurset.


SE DEMO OG KJØP KURSET HER

Kurset tar for seg emnene:

  1. Regelverk
  2. Utstyr
  3. Praktisk bruk
  4. Farer

Hver del har kontrollspørsmål og en avsluttende eksamen.

Varighet:

1 time

* SSB

PRODUSENT
Munio AS

TILBYDER
Munio AS

 

SE DEMO OG KJØP KURSET HER