Munio Access effektiviserer, forbedrer og sikrer hele klareringsprosessen.

Fortell oss hvilke krav og soner du har, så gjør vi folka klare.

Soner og krav

Soner

En industripark eller fabrikk kan inneholde mange forskjellige soner. De kan representere faresoner, fysiske områder eller en kombinasjon av flere ting. Men tenk enkelt: Hvordan ser det ut her? Hvor er portene, fabrikkene og kortleserne? Hvor finnes det ting som kan gå i lufta?

Du kjenner din risikoprofil og fysiske struktur. Vi hjelper deg med å opprette så mange soner som du faktisk trenger, slik at det blir både sikkert og effektivt.

Dersom du representerer en industripark / fabrikkområde, kan du slå på muligheten for at leietakere skal kunne opprette sine egne soner under din struktur. Dette vil sikre en enhetlig og effektiv løsning for alle.

Vi elsker å automatisere og unngå styr. Vink farvel til «digitalisering» gjennom manuelle e-poster hit og dit. Her gjør du grunnjobben én gang, så fjerner vi alle manuelle steg det er mulig å fjerne.

Krav

Du kan sette opplæringskrav på alle soner. Helt fritt. Disse kravene kan være alt fra fancy e-læring, via sertifikater til instruktørbasert læring eller kjentmannsrunder. Krav du setter her vil automatisk bygge en gjøreliste til alle som vil inn i sonen.

Munio fikser også opplæring med instruktør (ILT). Folk kan selv melde seg på planlagte økter, og instruktøren ser hvem som er på vei.

Dersom du har krav om sertifikater, kan folk selv laste dette opp i systemet. Du kan for eksempel avkreve et godkjent sertifikat før brukeren melder seg på en kjentmannsrunde.

 

Access to Industry

Innhold

Uavhengig av om du har gjerder og porter eller ikke, skal man ha risikobarrierer. Vi har laget første barriere for deg. Hvis du er med på laget, er Access to Industry inkludert for alle dine ansatte. 

Access to Industry er et innholdsprodukt som inneholder all grunnleggende, generisk opplæring som skal til for å operere sikkert på et industriområde. Historien bak produktet er ganske enkel; vi konstruerte grunnleggende sikkerhetskurs for en hel masse fabrikker, og så at mesteparten av innholdet egentlig var veldig likt. Tross alt: Tyngdeloven gjelder på samme måte for alle. Uansett.

Derfor har vi fått flere av de store industriaktørene til å være med på et felles prosjekt. Der det kan generaliseres, er det generalisert. Vi har også generalisert spesifikk risiko, slik som flytende metall og bevegelig og roterende utstyr.

 

Kobling mot soner og krav

Access to Industry kan legges til som krav på én eller flere soner. Eksempelvis kan man legge kravet øverst i sonehierarkiet, slik som hovedport. Kurset vil da være et krav for alle soner under hovedporten.

Legg merke til at det bare er modulen «Grunnleggende sikkerhetskurs» som er obligatorisk. Grunnen til dette, er at spesifikk risiko som «Flytende metall» ikke nødvendigvis er relevant i alle soner. Hver sone kan legge til ekstra moduler, men kan ikke slippe unna krav satt på overordnede soner.

Rekvirering og adgang

Rekvirering

Trenger du enda større kontroll / strengere krav på en sone? I Munio Access kan man legge til en ekstra barriere ved å kreve rekvirering. Det koster ikke ekstra.

Et godt eksempel på dette, er at en prosjektleder i fabrikken ønsker å bemanne en revisjonsstans med ansatte fra en underleverandør. Prosjektleder rekvirerer da inn underleverandør (systemet er integrert mot Brønnøysund) og ansatte hos denne for en spesifikk periode.

Personene vil da ikke ha adgang med mindre de er både rekvirert og klarert.

 

Adgang

Adgang i Munio får man altså ved å være både klarert og rekvirert (dersom rekvireringskrav er slått på).

Neste skritt for å få absolutt hele systemet sømløst, er å koble dette mot adgangskontrollsystemet og kortleserne dine. I prinsippet er det slik at kortsystemet spør Munio: «Denne personen, her, nå?», og Munio svarer: «Ja/nei».

Systemet er lagt opp til å håndtere både skybaserte og lokalt lagrede adgangsforespørsler.

Munio har allerede flere prosjekter med integrasjon, og vil legge ut pakker for andre etter hvert som det er behov for det.

Ferdige integrasjonsoppsett:

Oversikt og kontroll

Med det samme noen melder seg på din sone eller du rekvirerer noen, vil du se hvordan de ligger an når det gjelder å oppfylle de kravene du har satt.

Med et enkelt blikk, kan du se hvem som er klarert, og hva som eventuelt gjenstår for at de skal kunne gjøre en jobb hos deg.

Du kan også rekvirere ny adgang direkte i bildet dersom du ønsker, og bytte folks tilhørighet til sonen. Typisk har man andre krav til folk som har fast arbeidssted innenfor sonen, enn til mennesker som kun skal gjøre en midlertidig jobb.