Munio Core - enkel formidling av viktig kunnskap til alle

Laget for industri, bygg og anlegg

 

Alle typer kunnskap

Digitalt innhold

Lag e-læring og andre elektroniske elementer med hyllevareverktøy (Adobe, Articulate, Microsoft osv.) og distribuer til folkene dine med Munio Core. Enkelt å sette opp, lett å bruke. Vi låser deg ikke til spesifikke forfatterverktøy, vi vil at du skal kunne bruke det du foretrekker.

Systemet takler bl.a. :

 • xAPI/TinCan
 • SCORM
 • Video
 • PDF
 • Powerpoint
 • EPUB
 • Eksterne lenker/andre nettsider

 

Læring med instruktør/klasserom

I Munio Core kan du planlegge, registrere og holde orden på kurs som avholdes med instruktør. Et kurs kan holdes på forskjellige lokasjoner, med forskjellige språk og til ulike tidspunkter, men blir allikevel registrert mot den samme kompetansen. Kursdeltakerne velger selv når og hvor de ønsker å gjennomføre kurset.

Verktøyet inkluderer bl.a. :

 • Planlegging og gjennomføring av kursøkter
 • Lokasjoner
 • Kapasitetsbegrensninger
 • Integrasjon mot Google Maps
 • Økter på flere språk
 • Føring av fremmøte
 • Deltakerinformasjon
 • Vedlegg og undervisningsmateriell

 

Læring folk har fått andre steder

Du skal kunne holde oversikt over all slags kompetanse i Munio. Derfor finnes det en egen seksjon i systemet som er tilrettelagt for læring som har skjedd på andre arenaer enn i bedriften eller som e-læring. Du kan registrere, håndtere og planlegge sertifikater, fagbrev, vitnemål, kursbevis og alt mulig annet som bør og kan holdes orden på.

Du kan la folk registrere og laste opp bevisene selv, eller du som administrator kan gjøre det. Du kan også sette krav til kompetanse på roller. Lett å dokumentere, enkelt å se avvik!

Du kan selv bestemme om en kompetanse er av en slik viktighet at en administrator må godkjenne brukeren før kompetansen bekreftes. Administrator har tilgang til det brukeren har lastet opp ved et tastetrykk.

Varslingssystemet virker på samme måte som på andre læringselementer. Dersom noen mangler påkrevd dokumentasjon, kan du enkelt informere dem. De får en e-post, trykker på lenken, registrer kompetansen og blir godkjent. Enkelt og rett fram!

Læringsstier og blandet læring

En kurspakke eller læringssti kan inneholde mange forskjellige læringselementer. Den kan bestå av digitalt distribuert innhold, klasseromsopplæring, trening eller tidligere gjennomført utdannelse. I Munio Core kan du kombinere som du vil!

Munio Core lar deg levere samme kompetanse på flere språk. Et problem man ofte kommer ut for, er at man må huske at to kurs på forskjellige språk egentlig er den samme kompetansen. I Munio lar vi deg lage flere «språkstier» som alle gir den samme kompetansen. Brukeren velger selv hvilket språk han eller hun ønsker å kjøre læringen på.

Ofte er det slik at den beste opplæringen kombinerer forskjellige læringsmetoder. I Munio kan du blande klasseromsundervisning med e-læring og praktisk trening. Du kan lage pakker som gjør bruk av «selvstudium» på nett og videoer på Youtube. Alt er enkelt å legge til og kombinere.

Formidling og distribusjon

Påmeldinger

Som administrator trenger du en mulighet til å invitere brukere dine. Munio inneholder både en «push»-del hvor du aktivt kan invitere og en «pull»-del hvor brukere kan melde seg på selv.

Massepåmeldinger: Bruker du typisk når du har mange kurs som skal til mange personer, eller når du vil ha inn nye brukere i systemet ditt. Legg til kurs fra listen din, send den til de du vil skal lære noe, og de får en invitasjon med direktelink til læringsplattform og innhold. Superenkelt!

Selvpåmelding: Noen ganger vet brukerne selv hva de skal eller ønsker å gjøre. Du skrur på muligheten for selvpåmelding under den enkelte kurspakke, så vil de automatisk være tilgjengelig for dine folk. Du kan velge å gjøre selvpåmelding tilgjengelig for ansatte, innleide, besøkende eller en kombinasjon.

Enkeltpåmelding: Velg brukere fra en liste, og meld dem på med et tastetrykk. Du kan søke og filtrere før du velger, slik at dette bli enkelt. Det er også mulig å legge mange kurs på en enkelt bruker dersom du ønsker.

Automatiske påmeldinger: Ved å bruke rolleverktøyet, kan du automatisere det hele. Legg brukerne dine opp på roller og legg kurs til disse. Alle vil få de riktige kursene på kontoen sin. Dette spiller sammen med varslinger, så alle får vite når nye kompetanser legges til rollene.

 

 

Varsler og gyldighetstid

Munio Core inneholder også et fleksibelt varslingsverktøy. Varslingen kan foretas på forskjellige tidspunkter rundt et diplom som er på vei til å miste gyldighet. Varsler kan også slås på dersom en bruker ikke fullfører kurset sitt innen normert tid.

Sett forskjellig utløpstid på forskjellige type brukere. Velg hvordan de skal varsles ved utløp. Skal de ha e-post eller mail? Eller kanskje begge deler? Sett også på «masevarsler» dersom du ønsker. Da varsles bruker ved inaktivitet.

Du får full oversikt over alle varsler som er sendt ut i systemet. Du kan filtrere, søke og sortere, slik at det blir enkelt å følge opp de som trenger en litt mer «personlig tilnærming». Du har også mulighet til å filtrere på enkelte kurs, avdelinger, firmaer og type varsel. Som vanlig er det mulig å ta oversikten ut i Excel 🙂

 

 

Oversikt og analyse

Oversikt

Kompetanse: Du har full oversikt over all kompetanse dine folk har registrert i Munio. Dette gjelder også folk du har leid inn eller hatt på besøk som omfattes av dine kompetansekrav. Oversikten er svært detaljert, og omfatter data som kurs/kompetanse, kursbevis, hvilket selskap som har satt krav, dato gjennomført, når kompetansen utløper, m.m. Alt kan filtreres og kombineres, og alt kan tas ut til Excel e.l.

Brukerstatus: Du kan også analysere i hvilken grad dine folk har gjort det de har blitt bedt om. Er det lagt et kompetansekrav på dem (enten via rolle, sone, direktekrav eller selvpåmelding), kan du se hvor langt i prosessen de er. På samme måte som over kan dette filtreres og eksporteres.

Analyse

All læringsdata spores ved hjelp av xAPI i et eget LRS (Learning Record Store) som er inkludert i Munio Core. Dette gir svært gode muligheter for analyse og sporing av all type læring/læringsdata.

Data kan hentes ut og overføres til andre systemer dersom ønskelig.