DEN BESTE LÆRINGEN FÅR DU MED MUNIO

Smart. Easy. Safe.

Vi vet at læring må være engasjerende, enkel og relevant.

Våre løsninger gir deg akkurat det du trenger, når du trenger det og uten at du må betale skjorta.

Som SHA-inspektør for store utbyggingsprosjekter, som her på Jotun Gimle, er det viktig at samtlige på byggeplassen får informasjon om generelle og HMS-spesifikke tiltak. Ved å benytte Munios løsninger er vi sikre på at alle som ankommer byggeplass har fått nødvendig informasjon. Administrasjonen av programmet er enkelt og oversiktlig.

Elmar Malmgren, SHA-inspektør/Jotun Gimle

For oss som innholdsleverandør og medlemsorganisasjon er Munio LMS midt i blinken. Vi har erfaring med å bruke egetutviklet LMS, men ved å bytte til Munio LMS har det gitt oss en helt annen funksjonalitet enn vi er vant til. Dette er et system vi kan vokse i.

Åge Lauritzen, Fagsjef nettbasert opplæring/Nelfo

Our purpose on this planet is
to help everyone better themselves through learning

Ta kontakt